Reglament Cursa de Muntanya del Segalar

1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1. Per participar a la cursa, caldrà que el dia 9 d’abril de 2017 el/la participant sigui major d’edat. En cas de ser menor d’edat, haurà de tenir l’autorització del pare/mare o tutor legal per poder participar,sempre i quan,el dia 9 d’abril de 2017 el/la menor participant hagi complert 14 anys.

1.2. En tractar-se d’una cursa de muntanya, amb força desnivells i zones tècniques, serà imprescindible portar l’equipament idoni per a aquest tipus d’activitats i tenir una preparació física adequada.

1.3. L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada per a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé vetllarà per tal d’evitar-los.

1.4. La prova està limitada a 200 dorsals. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol modificació en aquest punt serà notificada per l’organització.

1.5. És totalment obligat recollir el dorsal per prendre sortida a la cursa.

1.6. Qualsevol cas que es presenti no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador.

2. HORARIS

2.1. La prova se celebrarà el dia 9 d’abril de 2017

2.2. L’hora de sortida de la cursa de 23 quilòmetres serà a les 9.00 h, a la zona del pavelló municipal d’Albons.

2.3. L’arribada serà a la mateixa zona del pavelló.

2.4. Hi haurà talls horaris als punts de control C1, C2 i C3 . Un cop sobrepassats els limits horaris, els participants seran desviats per un recorregut alternatiu escurçant així la distància total a recórrer i quedant a la cua de la classificació de la cursa.

3. INSCRIPCIONS I DORSALS

3.1. Les inscripcions anticipades (fins al 8/04/2017) es realitzaran a través de la pàgina de Reunalia clicant aquest enllaç.

3.2. El preu de la inscripció anticipada a la Cursa serà de 15  € els no federats i 13 € els federats

3.3. Si queden dorsals disponibles, el preu de la inscripció el mateix dia de la cursa serà de 18  € els no federats i 16 € els federats.

3.4. El preu d’inscripció pels socis del Club Esportiu Albons serà de 12  € . En cas d’inscriure’s el mateix dia de la cursa, si hi ha places disponibles, als socis no se’ls aplicarà cap recàrrec.

3.5. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés.

3.6. Cada participant tindrà un dorsal que obligatòriament caldrà dur durant la prova en un lloc visible perquè l’organització el pugui identificar fàcilment en els punts de control.

3.7. No està permès un canvi de dorsals entre corredors.

3.8. L’horari de lliurament de dorsals i possibles noves inscripcions serà el dia 8 d’Abril de 18.00 a 20.00h i el mateix dia de la cursa de 7.30 h a 8.30 h. El fet de no retirar el dorsal en l’horari establert significa que s’hi renuncia.

3.9. S’ha de portar el DNI o resguard de la inscripció per tal de poder recollir el dorsal.

3.10. Un cop finalitzada la cursa, no caldrà retornar el dorsal lliurat, però caldrà conservar-lo per accedir als serveis pels corredors.

3.11. No es tornarà l’import de la inscripció si la no participació del corredor no és per causes imputables a l’organització.

3.12. En cas de no poder participar a la prova, es podrà cedir el dorsal a una altra persona, sempre i quan, aquest canvi es comuniqui a l’organització al mail cealbons@gmail.com com a molt tard a 5/4/2017.

4. RECORREGUT

4.1. La cursa constarà d’un recorregut de 23 quilòmetres amb un desnivell positiu aproximat de +600 m. degudament senyalitzats amb cintes blanques-i-vermelles i marques de guix a terra.

4.2. Els primers quilòmetres, es compartirà recorregut amb els participants que facin la marxa popular. El punt on se separen els dos recorreguts, estarà degudament senyalitzat amb fletxes i cartells per evitar qualsevol tipus de confusió.

4.3. La major part del recorregut transcorrerà per corriols i camins de terra.

4.4. En els punts d’asfalt, els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada, si bé l’organització intentarà tenir controlats aquests punts.

4.5. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

4.6. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com retardar l’horari previst de la cursa.

4.7. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l’organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.

4.8. Està permès córrer amb animals, però els propietaris d’aquests seran els únics responsables de qualsevol problema que puguin causar les seves mascotes. En tot moment, hauran d’anar lligades a fi d’evitar qualsevol altercat.

5. RETIRADES I EMERGÈNCIES

5.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’accident.

5.2. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a parar-se a socorre’l i prestar-li ajuda.

5.3. És recomanable tenir gravat aquest telèfon a l’agenda per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: 628 94 36 64.

5.4. En cas d’emergència sense zona de cobertura els participants estan obligats a trucar al 112.

5.5. L’ organització disposarà d’un servei motoritzat per prestar ajuda als participants que ho necessitin.

6. DESQUALIFICACIONS

6.1. No preservar el medi natural serà motiu de desqualificació.

6.2. No passar per tots els punts de control.

7. RECORREGUT ALTERNATIU

7.1. L’organització es reserva el dret de desviar la prova per un recorregut alternatiu i realitzar les modificacions que consideri necessàries en funció dels diferents condicionants, així com la suspensió de la prova per qualsevol causa de força major que obliguessin a fer-ho.

8. AVITUALLAMENTS

8.1. Es disposarà de 3 avituallaments amb beguda (aigua, isotonic i coca cola) i menjar (barretes de xocolata, fruita i gominoles)

8.2. A l’arribada hi haurà esmorzar per tots els corredors (botifarres, embotit, pa, begudes…).

9. ASSEGURANÇA

9.1. L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de la cursa.

9.2. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i disposa dels serveis d’urgència adients.

10. SERVEIS AL PARTICIPANT

10.1. Tots els participants disposaran de dutxes i vestidors al pavelló Municipal fins a les 14.00 h.

10.2. Es farà entrega a tots els participants d’un obsequi.

10.3. A més de l’obsequi a tots els participants,hi haurà un detall per als 3 primers classificats en categoria masculina i femenina.

10.4. A l’arribada hi haurà beguda i menjar (botifarres, pa, begudes…) per a tots els participants amb dorsal.

11. PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT

11.1. Es tracta d’una activitat que té un recorregut per la muntanya. Sigueu respectuosos amb l’entorn, tots ho agrairem.

12. DRET A LA IMATGE

12.1. Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització, i sense límit temporal, el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o foto.

12.2. Les dades de cada participant seran incorporades a un fitxer del Club Esportiu Albons creat amb finalitats d’organització d’activitats esportives i/o de lleure i enviament d’informació. Els inscrits a la prova apareixeran en un llistat que es farà públic, on només apareixerà el seu nom, cognoms i club al qual pertanyen si s’escau.

12.3. En completar la inscripció, entenem que us considereu suficientment informats d’aquest tractament i que accepteu aquestes condicions. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-vos a l’organització de la prova mitjançant el correu electrònic cealbons@gmail.com.